• slovensko
  • english
  • german
 

Koledar dogodkov

 
 

Vremenska napoved

Učne poti Gorenjske – Udin boršt

Ozadje projekta:

Udin boršt je zaradi svojih naravnih, podeželskih in kulturnih znamenitosti ter lege v osrčju Gorenjske zagotovo edinstveno območje. Njegova  naravna in kulturna dediščina oponujata dobre možnosti za razvoj sonaravnega turizma, rekreacije ter regionalno pomembnega naravoslovnega izobraževanja. Navkljub temu ter prizadevnemu delovanju lokalnih društev pa so trenutno vse te znamenitosti zaradi pomanjkanja informativnih gradiv in turistične opreme zunanjim obiskovalcem še precej nepoznane.

Z namenom aktiviranja turistično-izobraževalnih potencialov Udin boršta, je Občina Naklo v sodelovanju z Občino Tržič v letu 2013 začela z izvajanjem projekta »Učne poti Gorenjske – Udin boršt«. Projekt je bil za sofinanciranje s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republike Slovenije izbran iz naslova prednostne usmeritve ''Regionalni razvojni programi'' razvojne prioritete ''Razvoj regij'' Ta poteka kot del izvajanja Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2012-2014.

Aktivnosti v projektu:


Oprema poti in točk za obiskovalce:
V okviru projekta se bo do konca leta 2014 glavne naravoslovne in podeželske znamenitosti na strokoven in za obiskovalce zanimiv način predstavilo z informacijski tablami ter drugimi informacijsko-interpretacijskimi orodji. Uredila se bodo območja za rekreacijo in učne točke z didaktično opremo, prav tako pa tudi različne pohodniške, kolesarske in učne poti.

Občina Naklo bo z novo opremo nadgradila že obstoječe kolesarske, tematske in pohodniške poti na svojem delu širšega območja Udin boršta. S tem bodo še bolj zanimive za ljubitelje narave, rekreativce, družine in šolske skupine, naj si ti prihajajo samostojno, v organiziranih skupinah ali ob posebnih dogodkih. Tako bo postavljenih 10 stojal, kjer bo na vsakem prostora za 10 koles. Za popestritev naravoslovno-turističnih aktivnosti in dogodkov ob poteh, bo nabavljeno večje število stojnic in sodobna prenosna oprema za ozvočenje. Le-to bo na voljo tudi domačim društvom. Vsaka tematske pot bo dobila učne liste s katerimi bodo obiskovalci aktivno spoznavali naravoslovne in podeželske vsebine teh poti.

V občini Tržič se bo realiziralo več idej, ki so se v preteklosti oblikovali v Krajevni skupnosti Sebenje oziroma v Sebenjah in Žiganji vasi, ki sta močno povezani z Udin borštom. Med drugim bo označena in opremljena 9 kilometrov dolga 'Poti treh zvonov', ki poteka iz Sebenj skozi Udin boršt do Žiganje vasi in nato nazaj do Sebenj. V sodelovanju z Osnovno šolo Križe bo prav tako označena in opremljena naravoslovna učna pot ob mokriščih Blata.  Skupaj z učnimi listi bo omogočila pouk v naravi ne samo tej šoli, ampak tudi najširšemu krogu obiskovalcev. Za aktivno oblikovanje narave in rekreacijo bosta na vstopnih točkah v Udin boršt v Sebenjah in Žiganji vasi-Novine urejena dva trim prostora v naravi bosta omogočila krajanom in obiskovalcem možnost izvedbe telesnih in ogrevalnih vaj. Dodatno bodo označene tudi lokalne znamenitosti (lipa, poti, cerkev, skakalni center,...) v Sebenjah in Žiganji vasi, kar bo obogatilo ponudbo za obiskovalce teh krajev.

Promocijska gradiva in spletna stran in dogodki
Turistično-izobraževalno ponudbo se bo predstavilo in promoviralo preko novih gradiv in komunikacijskih orodij (zloženke, spletna stran…), s čimer bo mogoče tudi  njihovo trženje. Poleg skupne zloženke-zemljevida za celoten Udin boršt, bo svojo posebno turistično zloženko dobil tudi njegov severni del, ki spada v Občino Tržič oz. v KS Sebenje. V njej bo vključena predstavitev Poti treh zvonov, mokrišč Blata kot naravne znamenitosti ter druga turistična oz. naravoslovno-podeželska ponudba.  Predvsem izobraževalnemu turizmu bo namenjena zloženka ''V deželi konglomeratnega krasa'' kjer bodo na privlačen in razgiban način predstavljeni pojavi konglomeratnega krasa v zahodnem delu Udin boršta, se pravi v Občini Naklo. Oblikovana in aktivirana bo tudi spletna stran, ki bo prav tako namenjena promoviranju Udin boršta.

Turistično-promocijski dogodki za domačine in obiskovalce
Pomemben element predstavljanja vse razpoložljive ponudbe so nadgrajene obstoječe ali pa povsem nove naravoslovno-turistične prireditve. Na območju celotne KS Sebenje bosta  Občina Tržič in KS Sebenje izvedli nov naravoslovno-etnološki dogodek ''Družinski pohod po poti treh zvonov'.

Na širšem območju Udin boršta bo potekal tridnevni dogodku ''Vikend doživetij narave in podeželja v Udin borštu'', ki ga z domačimi društvi pripravljata Občina Naklo in Center za trajnostni razvoj podeželja. Domačini in obiskovalci se bodo lahko udeležili naravoslovno-doživljajskih pohodov, kolesarskih izletov s pokušino podeželskih dobrot ali katerega od literarnih večerov ob ognju  v rokovnjaškem taboru. Organizirani bosta tudi mala šola sonaravnega ribištva ter naravoslovno-ustvarjalna delavnica o vodah.

Pomembno je omeniti, da se bo v projektu preko omenjenih aktivnosti spodbujal tudi razvoj kulinarične, etnološke in druge spremljevalne turistične ponudbo (kulinarika, vodenje, prenočitve…) na celotnem območju občine Naklo.

Trajanje projekta:
september 2012 (dejanski začetek marec 2013) – avgust 2014 Vrednost projekta:
180.000,00 EUR (od tega 127.500,00 EUR iz Evropskega sklada za regionalni razvoj) Projektni partnerji:
Občina Tržič (nosilec projekta),
Občina Naklo (partner projekta)