• slovensko
  • english
  • german
 

Koledar dogodkov

 
 

Vremenska napoved

Tematske poti v Udin borštu

Mimo večine znamenitosti naravne in kulturne dediščine na širšem območju Udin boršta so speljane 3 tematske pohodniške poti, ki obiskovalcem ponujajo zdravo rekreacijo in raznolika doživetja:

  • Pešpot Po deželi konglomeratnega krasa
  • Podeželsko-naravoslovna učna pot Kriva jelka
  •  Vodna učna pot Strahinj

Ob prvih dveh so ob poti občasno tudi počivališča s klopcami in mizami, kjer se obiskovalci lahko okrepčajo in prisluhnejo naravi.

 

Pešpot Po deželi konglomeratnega krasa

Tematika pešpoti:
Udin boršt je konglomeratna terasa med Kranjem, Naklom in Tržičem, kjer od ledene dobe pred 200-300 000 leti poteka proces zakrasevanja. Danes velja ne samo v regiji, temveč tudi širše, za šolski primer konglomeratnega, pa tudi plitvega in osamelega krasa. Kot posledica reliefa je tudi eno zadnjih sklenjenih območij nižinskega gozda na Gorenjskem.

V Udin borštu prisotni so vsi glavni kraški pojavi, najpogostejši pa so vrtače, kraške jame, brezna in ponori. Na stiku med konglomeratom in neprepustno sivico izvirajo številni studenci. Med njimi so najbolj znani izviri v vodnih jamah Velika in Mala Lebinica, Arneševa luknja, Dopulnik ter Dacarjevo brezno. Trenutno je v Udin borštu zabeleženo 14 jam, med katerima sta dve najdaljši prek 800 metrov dolgi,  med njima Arneševa luknja z dvema dvoranama in kapniki. Z kraškim terenom je povezano rastje in živalstvo, mikroklima, način gospodarjenja, oskrba z vodo ter zgodovina s številnimi miti in zgodbami (npr. skrivanje v jamah pred Turki, rokovnjači).

Velika večina jam ter največja gostota vrtač sta na zahodnem delu, zato je bila po njem urejena tematska pešpot.

 

Vsebine in potek poti:
Tematska pešpot poteka po zahodnem, večinoma obrobnem delu Udin boršta in medsebojno povezuje 11 najbolj značilnih, zanimivih ali poučnih pojavov značilnih za plitvi oz. mladi konglomeratni kras: Arneževa luknja, Kačja jama, Dopulnik, Arneševa zijalka, območje vrtač, zatrepna dolina, Kadunčev studenec in zajetje nad Strahinjem, Velika Lebinca, grez-dihalnik in slepa dolina. Na vseh točkah so informativne tablice z imenom in osnovnimi podatki o pojavu, v bližini točke greza-dihalnika pa sta tudi vhodna tabla z zemljevidom in tabla z uvodnim opisom konglomeratnega krasa v Udin borštu. Ob poti je tudi eno večje počivališče ter več posamičnih klopi. Potek trase je označen z označevalno-usmerjevalnimi tablicami z motivom krive jelke ter barvnimi označevalnimi trakov na drevesih.

 

 

Okvirni čas ogleda: 3 ure
Dolžina poti (v km): 9 km
Ime in GPS koordinate začetne točke: Središče vasi Strahinj ali središče Spodnjih Dupelj pri Vogvarjevi hiši
Način ogleda (peš, kolo...): peš ali v kombinaciji kolo in pešačenje

 

Sezonska dostopnost poti:
Pot je dostopna v vseh mesecih, razen med decembrom - februarjem/1.polovica marca, ko je v večini območje zasneženo. Zaradi taljenja snega ali premočenosti terena od jesenskega/spomladanskega snega je novembra ter marca manj primerna za obiske. Na splošno je mogoče reči, da je za obisk običajnih obiskovalcev ustrezna med aprilom-oktobrom. 

Možnost vodenega ogleda in kontakt:

Po predhodnem dogovoru je za manjše ali večje skupine, tudi šolske skupine, možno organizirati voden obisk pešpoti, pa tudi dodatno ponudbo (malica na poti, kosilo v lokalnih gostilnah oz. restavracijah, učne in doživljajske delavnice na poti…). 

Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj
Cankarjeva 3,
4000 Kranj,
GSM: 040 303 752, 040 733 344, e-pošta: info@ctrp-kranj.si

Po predhodnem ogledu

Najbližja info točka:

Za informacije o obisku tematske poti, dodatni ponudbi ob poti ter za zloženko Udin boršt-Naklo Doživetja narave in podeželja, ki so očarala že rokovnjače, se lahko obrnete na naslednjo neformalno info točko za Udin boršt: 

Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj
Cankarjeva 3,
4000 Kranj,GSM: 040 303 752, 040 733 344, e-pošta: info@ctrp-kranj.sii

Podeželsko-naravoslovna učna pot Kriva jelka

Tematika pešpoti:
Širše območje Udin boršta vključuje njegovo zavarovano gozdno jedro (cca. 1700 ha) ter podeželsko obrobje. S tem obiskovalci na mestnem pragu (Kranja) lahko spoznavajo tri skupine zanimivosti. Kot prvo je tu narava z najbolj značilnimi pojavi konglomeratnega krasa (jame, brezna, izviri) na Gorenjskem ter enim najbolj obsežnih in spokojnih nižinskih gozdov, ki jih prepletajo potočki, jezerca in mokrišča. Od vasi na obrobju proti notranjosti srečujemo zelo raznolike oblike človekovega gospodarjenja in sožitja z naravo, npr. gozdarstvo, skrb za divjad ter visokodebelni sadovnjaki. Slednje je zasadil človek, a je narava poskrbela, da so dupline v deblih poselile različne vrste ptic. Ker se nekatere od njih prehranjujejo z žuželkami, ki uničujejo letino, so bile ptice koristne in zaželene.

Na osnovi idealnih skrivališč v gozdu ter bogatega podeželja in bližnjih mest, so v 19. stoletju tu delovali rokovnjači. Ti prav posebni razbojniki so večinoma izhajali iz vrst vojaških dezerterjev, skozi leta skrivnega delovanja pa so oblikovali poseben stil življenja ter medsebojnega jezika. O njihovih dejanjih in (čudežnih) zmožnosti je krožilo polno zgodb, danes pa jih lahko obudite z obiskom njihove točke Pod krivo jelko ali ''finfranja'', rokovnjaške zabave ob koncu zime.


Vsebine in potek poti:

Podeželsko-naravoslovna učna pot Kriva jelka povezuje 25 točk podeželskega gospodarjenja, naravnih znamenitosti ter etnološko-zgodovinske dediščine (vključno z rokovnjači) na severozahodnem delu širšega območju Udin boršta. Ime je dobila po točki v osrčju njegovih gozdov, kjer so se včasih zbirali rokovnjači, danes pa je zelo priljubljena pohodniška točka.  Učna pot v celoti poteka po vaških, gozdnih in poljskih poteh, pri tem pa obiskovalca usmerjajo lesene tablice s stilizirano figuro krive jelke ter puščico smeri poti. Pot fizično ni naporna, razen dolžine, saj v celoti meri 15 km. Možen je tudi krajši krog za obisk le podeželsko-zgodovinskih znamenitosti, ki obsega približno polovico celotne dolžine. Na nekaterih točkah je znamenitost le opisana na manjši tablici, medtem ko so nekje poustvarjene (prikazni čebelnjak, hotel za žuželke, rokovnjaški tabor..).. NA točki 17 se nahaja počivališče za obiskovalce, nekaj posamičnih klopi pa je še drugje ob poti. Trije kraki povezujejo pot z Zgornjimi in Spodnjimi Dupljami ter Strahinjem.

 

 

Okvirni čas ogleda: 5 ur (ali cca. 2,5 ure brez dela, ki obišče kraške pojave)
Dolžina poti (v km): 15 km (ali cca. 8 km brez dela, ki obišče kraške pojave)
Ime in GPS koordinate začetne točke: Pri vhodu v kamp Trnovc (Zg. Duplje, ob Tržiški bistrici), kjer stoji informativna tabla poti s karto ali  v središču Spodnjih Dupelj pri Vogvarjevi hiši,
Način ogleda (peš, kolo...): peš ali v kombinaciji kolo in pešačenje

Sezonska dostopnost poti: Pot je dostopna v vseh mesecih, razen med decembrom – februarjem / 1. polovica marca, ko je v večini območje zasneženo. Zaradi taljenja snega ali premočenosti terena od jesenskega/spomladanskega snega je novembra ter marca manj primerna za obiske. Na splošno je mogoče reči, da je za obisk običajnih obiskovalcev ustrezna med aprilom-oktobrom.

Možnost vodenega ogleda in kontakt:

Po predhodnem dogovoru je za manjše ali večje skupine, tudi šolske skupine, možno organizirati voden obisk pešpoti, pa tudi dodatno ponudbo (malica na poti, kosilo v lokalnih gostilnah oz. restavracijah, učne in doživljajske delavnice na poti…).

Za možnost vodenja in dodatne ponudbe se lahko obrnete na:

Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj
Cankarjeva 3,
4000 Kranj,
GSM: 040 303 752, 040 733 344, e-pošta: info@ctrp-kranj.si
Po predhodnem ogledu

Najbližja info točka:
Za informacije o obisku tematske poti, dodatni ponudbi ob poti ter za brezplačno zloženko Udin boršt-Naklo Doživetja narave in podeželja, ki so očarala že rokovnjače, se lahko obrnete na neformalno info točko za Udin boršt: 

Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj
Cankarjeva 3,
4000 Kranj,
GSM: 040 303 752, 040 733 344, e-pošta: info@ctrp-kranj.si

Vodna učna pot Strahinj

Tematika pešpoti:
Kjerkoli smo nas obdaja voda, je tudi del našega telesa. Morska ali sladka. Rečna, potočna, v kalu, luži ali deževnica je sladka voda v naravi. Kjer te ni nam priteče iz pipe. Sicer pa si jo na domačem vrtu lahko sami približamo, npr. tako da si ustvarimo svoj ribnik.

Na tej osnovi so dijaki in profesorji Biotehniškega centra Naklo zasnovali Vodno učno pot Strahinj* (s podaljškom do Udin boršta), ki je opremljena s petimi izobraževalnimi tablami. 

Vsebine in potek poti:
Vodna učna pot Strahinj s podaljškom do Udin boršta zajema 11 točk prepletanja različnih oblik voda ter človekovega bivanja na podeželju. Od teh je 6 vodnih, ostala pa imajo vsebino podeželskega gospodarjenja in kulturne dediščine. 

Prva točka poti je pri ribnik (1) pred vhodom v šolsko stavbo Biotehniškega centra, kjer se pot začne. Tu je tudi informativno-izobraževalna tabla. Ob njej se lahko usedemo na klopco, se sprostimo ob šumenju vode, opazujemo vodne in obvodne živali ter proučujemo pomen rastlinja v vodnih ekosistemih.

Druga tabla opisuje delovanje rastlinske čistilne naprave. Deluje na drugem koncu ribnika od pomladi do jeseni.

Od tu pot nadaljujemo proti drugi točki, ki jo predstavljata šolski ekološki sadovnjak in čebelnjak (2). Zanimivo je pozorno opazovati okolico poti. Poleg dijakov pri praktičnem pouku, opazimo čebele kranjske sivke. To je avtohtona slovenska vrsta čebel. In kako so čebele povezane z vodo? Odgovori se skrivajo na informativni tabli z naslovom Kaj imajo skupnega V.O.D.A., čebele, med in sadje?

Sprehod po kolovozni poti nas popelje iz objema Biotehniškega centra na Nacovko, teraso ledeniškega izvora. Ustavimo se ob mejici, ki sredi poletja naredi prijetno senco. Iz besedila na informativni tabli izvemo kaj je mejica in kaj Nacovka (3)? In kje je tu voda?

Ko zapustimo senčni del poti ob gozdu, pot nadaljujemo prek polja do majhnega mostička prek potoka Dupeljščica (4), ob cesti Strahinj – Spodnje Duplje. Pri tej četrti točki nam informativna tabla sporoča pomen, ki ga ima naravna struga za pestrost življenja ob njej. In zakaj se temu delu reče Suha dolina, če tu teče potoček?

Od tu se lahko vrnemo na izhodišče prek gozdička ob robu terase Nacovke in si spotoma ogledamo ljubko Janezovčevo leseno razpelo pod Ograjenko, če pa imamo še dovolj časa pa pot nadaljujemo skozi vas Strahinj in v križišču pri kapelici zavijemo proti Biotehniškemu centru. Ob poti si lahko ogledamo še nekaj kulturnih spomenikov (slike višarske Marije, sv. Miklavža in sv. Florijana na Pavletovi hiši (5), kapelico lurške Matere Božje in ob njej baročno Janezovčevo hišo (6) s slikama sv. Martina in sv. Florijana.

Če namesto povratka k Biotehniškem centru zavijemo naprej skozi vas Strahinj, se najprej ustavimo pri vodnem zajetju Za kaduncem (7), katerega vode se sem stekajo preko kraškega podzemlja Udin boršta. Zajetje je bilo prvič zgrajeno leta 1930, v tistih časih pa je bilo namenjeno pranju perila in napajanju govedi. Naslednja točka sta kraški jami Mala in Velika Lebinca (8), slednja je po zadnjih jamarskih raziskavah tudi največja jama na območju. Na tem mestu vstopimo v gozdni svet Udin boršta, zato že opazujemo pestro rastlinstvo (9). Po krajšem sprehodu pridemo že v južni del osrčja Udin boršta, kjer se nahajata dva ribnika Race (10), ki sta nastala z zajezitvijo potoka Želinj v 60. letih prejšnjega stoletja. Prvega oz. spodnjega so naredili oz. z njim upravljajo ribiči, zgornjega pa lokalni lovci. V spodnjem jezeru tako najdemo belouške, med ribami pa krape, rdečeperko (t.i. ribji drobiž), klena, soma…Klen je bil sem umetno naseljen, s čimer je izpodrinil potočno postrv. Kakšnih 5 minut hoje po poti navzgor pridemo do zgornjega jezera, ki je sicer ograjeno. Na njem lahko opazimo race mlakarice, za druge gozdne ptice pa so bile postavljene hišice za gnezdenje. Pozimi, ko ribnika rada zamrzneta, se race preselijo na reko Savo.

Pot se tukaj že skoraj konča, a se še ne vrnemo, ampak nekaj časa še nadaljujemo ob Želinjskem potoku, glavnemu površinskem vodotoku na tem območju. Nastal je na manjšem delu Udin boršta, ki ima nepropustno površje. V gozdovih tu vmes prebiva cela vrsta gozdnih živali kot so kuna zlatica, belica, močerad, žabe, srnjad, jelenjad, divji prašič, jazbec, lisica, hermelin in dihur. Dolina potika in naša pot se konča pri slikovitem izviru potoka Želinj. Tu, sredi zelenih gozdov, spokojnega šumenja in občutenju vode kot našega temeljnega elementa življenja se nikomur ne mudi nazaj….

Okvirni čas ogleda:  2-3 ure
Dolžina poti (v km): 5 km
Ime in GPS koordinate začetne točke: Ribnik pred Biotehniškim centrom Naklo pri Strahinju.
Način ogleda (peš, kolo...): peš ali v kombinaciji kolo in pešačenje

Sezonska dostopnost poti: Pot je dostopna v vseh mesecih. Zaradi taljenja snega ali premočenosti terena od jesenskega/spomladanskega snega je novembra ter marca manj primerna za obiske.

Najbližja info točka:
Za informacije o obisku tematske poti, dodatni ponudbi ob poti ter za brezplačno zloženko Udin boršt-Naklo Doživetja narave in podeželja, ki so očarala že rokovnjače, se lahko obrnete na neformalno info točko za Udin boršt:

Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj
Cankarjeva 3,
4000 Kranj,
GSM: 040 303 752, 040 733 344, e-pošta: info@ctrp-kranj.si
*Vodna učna pot Strahinj je bila pripravljena in urejena v okvira programa Naravovarstveni tehnik (Biotehniški center Naklo) v okviru projekta V.O.D.A.