• slovensko
 • english
 • german
 

Koledar dogodkov

 
 

Vremenska napoved

Društva na območju Udin boršta

Za kulturno, naravoslovno-turistično, izobraževalno in družabno dogajanje na širšem območju Udin boršta so že desetletja najbolj zaslužni prizadevni domačini, šole, predvsem pa različna lokalna društva. Med tistimi, ki delujejo v okoliških vaseh jih je kar nekaj, ki veliko svojih dogodkov organizirajo na obrobju ali znotraj tega otoka zelene narave na spodnjem Gorenjskem.


Kulturno turistično društvo Pod krivo jelko Duplje

Kulturno turistično društvo Pod krivo jelko Duplje, ki vključuje Spodnje in Zgornje Duplje ter Zadrago, je bilo ustanovljeno leta 1998. Pobuda za društvo se je porodila leta 1996, ko so Dupljanci pripravili praznovanje ob 750-letnici prve pisne omembe vasi (23. marec 1246). Takrat se je pokazala potreba po ustanovitvi društva, ki bi mobiliziralo vse ljudi dobre volje, ki so pripravljeni sodelovati pri promociji vasi in pri ustvarjanju njene nove podobe. Ime si je sposodilo po naslovu leta 1923 izdane zgodovinske povesti "Pod krivo jelko", ki jo je napisal pisatelj, publicist in duhovnik Peter Bohinjec, župnik v Dupljah (1913 - 1919).

Društvo si je na podlagi spoznanja, da v vasi brez dobre kulturne ponudbe ne more biti razvoja turizma, za glavni dejavnosti izbralo kulturo, turizem ter njuno povezovanje. 

Že v počastitev obletnice so pripravili kup odmevnih prireditev, med njimi Dupljansko ohcet in slikarsko kolonijo. Takrat so odprli tudi pravi pravcati etnografski muzej v Vogvarjevi hiši v Sp. Dupljah. Duplje so bile namreč na prelomu na obdobju od konca 19. stoletja pa do 2. svetovne vojne znane po čevljarstvu. V najboljših časih je v vasi, ki je takrat štela okoli 750 do 800 prebivalcev, delalo tudi po 120 čevljarjev, zato je bilo tudi nekaj desetletij kasneje po podstrehah domačinov še ogromno starega čevljarskega orodja. V dobrih treh mesecih je bilo brez zunanjih finančnih sredstev po vsej vasi zbrano toliko gradiva, da so lahko odprli pravi muzej z odlično etnografsko zbirko. Poleg prikaza notranje opreme tedanjih hiš (tudi črne kuhinje) in različnega orodja, je bila v kamri urejena čevljarska delavnica. Le-to je postavil takrat že skoraj 80-letni čevljar, ki se je še dobro spominjal časov čevljarske obrti.

Ob zavedanju, da se vas lahko promovira samo skozi odmevne turistične in etnološko obarvane prireditve, so v društvu začeli pripravljati vedno bol prepoznavne prireditve. Najprej so pripravili Dupljansko ohcet, ki glede na zelo stroge kriterije za izbiro parov doživela tri izvedbe. Potem so se lotili slikarskih kolonij, ki so prerasle v EX-TEMPORE, ki je postal tradicionalen in odmeven dogodek.

Navdih za svoje aktivnosti društvo črpa tudi iz zgodovine rokovnjačev, ki so v 19. stoletju kolovratili po Udin borštu in okoliških vaseh. Društvo je tako ponatisnilo pripoved Pod krivo jelko, ki jo napisal omenjeni župnik Peter Bohinjec, ko je deloval v teh krajih. Bohinjec je z vztrajnim iskanjem po župnijski kroniki v njej našel kopico podatkov o takratnih časih in napisal povest o rokovnjačih na Kranjskem

Na podlagi izročila o rokovnjačih so si v društvu za svoje izbrali tudi področje v Udin borštu, ki so ga v rokovnjaških časih imenovali Kriva jelka in je bilo njihovo priljubljeno zatočišče. Tam je društvo uredilo prijetno točko za obiskovalce z gozdno hišico, klopmi, igrali in drugo enostavno opremo za obiskovalce. Do danes je točka postala zelo priljubljena med domačini ter drugimi obiskovalci. Samo vpisanih v vpisno knjigo je vsako leto preko 18.000 ljudi iz vse Slovenije, pa tudi iz preko 10 drugih držav. Vsako drugo ali tretjo nedeljo v maju tam pripravijo pomladno »FINFRANJE«. Finfranje v rokovnjaškem jeziku pomeni veselica in rokovnjači so se vsake pomladi veselili konca zime in lažjega življenja. Takrat se na pohodu do Krive jelke zbere več sto ljudi, ki se nato tam ob golažu in drugih dobrotah domačih gospodinj prijetno družijo.

Do Krive jelke vodi tudi na urejena in označena krožna pohodna pot, ki se prične in konča pri kmetiji Trnovc. Pot, ki je namenjena tako domačinom kot obiskovalcem, ne zahteva posebne pripravljenosti in je primerna v vseh letnih časih. Celotno pot je možno prehoditi v treh urah zmerne hoje. Ker je pot krožna, je možnih izhodišč več: turistična kmetija Trnovc, avtobusna postaja v Zadragi ali pa vaško jedro v Spodnjih Dupljah z Dupljansko graščino in Vogvarjevo hišo. Na njej je možno obiskati in spoznati veliko zanimivih točk podeželskega gospodarjenje, gozdne narave ter predvsem kulturne dediščine. Pešpot je društvo leta 2008 predstavilo tudi na lični zgibanki pod geslom »V objemu tradicije in narave«, vse kulturne in naravne znamenitosti pa so opisali v Dupljanskem zborniku

Vsakoletne prireditve KTD Pod krivo jelko Duplje:

 • Pohod z baklami do Krive jelke (prva ali druga sobota v januarju)
 • Finfranje pod Krivo jelko (druga ali tretja nedelja v maju)
 • Slikarski ex-tempore v dupljanski graščini (druga sobota v oktobru)
 • Vesela jesen v gasilskem domu (tretja sobota v oktobru)
 • Koledovanje pred dupljansko graščino (tretji petek v decembru)

Kontakt:

Kulturno turistično društvo» Pod krivo jelko« Duplje
Sp. Duplje 2
4203 Duplje

Kontakt: Ivan Meglič (predsednik)
Tel.: 040-204-458
E-naslov: ivan.meglic@siol.net


Turistično društvo Kokrica

Turistično društvo Kokrica je bilo ustanovljeno leta 1971, kot samostojno pa deluje od leta 1972. Problem, ki je nastal ob morebitnem zasipanju bajerjev, ki so nastali na glinokopih bivše opekarne v Bobovku, je združil krajane enakih misli in na pobudo njih je bilo ustanovljeno Turistično društvo. Pod vodstvom prizadevnih članov društva so se kmalu pokazali sadovi njihovega dela, okolica jezerc je postala čistejša, ljudje so vedno rajši prihajali na sprehode okrog jezerc ali kopanje.

Za člane društva pa to ni bilo dovolj. Na vasi so pogrešali kulturno življenje, ki je takrat z njihovo pomočjo zopet zaživelo. Prirejali so številne plese, otroške igrice, veseloigre in veselice. Med krajani je bila najbolj priljubljena prireditev Večer ob bajerju, na kateri je bil vrhunec spuščanje lučk v jajčnih lupinah po jezeru. Po sprejemu odloka o varovanju jezerc leta 1981, je postalo delo društva močno omejeno, saj so morali opustiti številne tradicionalne prireditve, ki so se dogajale v tem okolju in so privabljale številne obiskovalce.

Člane društva je to zelo prizadelo vendar se niso predali. Delali so pridno naprej, na drugih lokacijah. Takrat so se pričele prireditve, ki se odvijajo še danes in skozi celo leto bogatijo krajevno življenje.

 • Dih pomladi, na kateri se predstavijo mladi talenti iz vasi. Za mnoge mlade umetnike je ta prireditev prvo srečanje z tako številnim občinstvom.
 • Sekanje pirhov (na Velikonočni ponedeljek) - na prireditvi se odvijajo številne velikonočne igre. Najbolj odmevna igra je “sekanje pirhov”, odvijajo pa se še igre: zbijanje pirhov, valicanje pirhov po perivniku in grabljah, nošenje jerbasa, ocenjevanje najlepše poslikanih pirhov.  itd.
 • Ocenjevanje vrtov, hiš, najlepših balkonov ter visečih nageljnov itd.
 • Življenje v času mamuta ( v drugi polovici avgusta), več na spletni strani: https://www.turisticnodrustvo-kokrica.si/Zivljenje_mamuta_13.htm ;
 • Pohod po mamutovi deželi (tradicionalno drugo soboto v septembru), več na spletni strani: https://www.turisticnodrustvo-kokrica.si/utrinki_5._pohoda.htm ;
 • Naj kostanček (oktober), kjer se peče kostanj ter ocenjuje naj kostanček;
 • Kulturno-etnografska prireditev(v novembru) s prikazom kmečkih opravil v zimskem času ob krušni peči (luščenje in prebiranje fižola, luščenje koruznih storžev, tolčenje orehov, preja volne, pletenje, ljudsko petje, nastop ansambla in ljudskih pevcev, itd.);
 • Božično novoletni koncert pihalnega orkestra MO Kranj po vodstvom dirigenta Mateja Rihterja;
 • Nočni pohod z baklami v počastitev državnega praznika 26.december.

Za svoje delo je prejelo Turistično društvo številna priznanja in pohvale, med drugim Priznanje z bronastim znakom, ki ga podeljuje Turistična zveza Slovenije ter Prešernova plaketa Mestne občine Kranj, ki ga je društvo dobilo za svoje delo ob 25. letnici.

Kot zanimivost je potrebno omeniti, da logotip društva vsebuje lik mamuta, saj so leta 1953 pri izkopu gline v Krokodilnici . Tako se imenuje eno od jezerc na Čukovi jami, kjer so našli njegovo okostje, ki je sedaj shranjeno v Prirodoslovnem muzeju v Ljubljani.

Kontakt:
Turistično društvo Kokrica
Cesta na Brdo 30
4000 Kranj
Tel: 04 204 51 75

E: tdkokrica@gmail.com
I: www.turisticnodrustvo-kokrica.si

 

Lovska družina Udin boršt

Lovska družina Udin boršt je nastala na temeljih bogate in dolge zgodovine združevanja in sodelovanja lovcev, ki je danes večinoma usmerjen v skrb za divjad, njihovo biološko in ekološko stabilnost ter življenjsko okolje.

Prvi začetki segajo na prelom 19. in 20. stoletja, ko so se ustanavljala lovska društva preko katerih so njihovi člani kot zakupniki izvajali lov v zakupljenih loviščih. Delovanje se je obnovilo po drugi svetovni vojni, leta 1952 pa so se nekateri lovci iz Nakla, Kranj in Križ, ki so pripadali LD Kranj (vanje vključena tudi LD Naklo) ter LD Križe združili v LD Udin boršt. Ta je dobila svoje lovsko območje, ki je obsegalo 4600 ha, leta 1981 pa tudi razvila svoj prapor v katerem je motiv srnjaka pred Kriško goro.

V LD je 85 članov zelene bratovščine, med njimi 12 lovskih čuvajev, več članov z opravljenim izpitom za lovske preglednike, vodje lovov, mentorje in lovske strelske sodnike. LD ima štiri lovske objekte. Lovsko kočo »Za Savo«, kočo imenovano »Fazanerija«, Račnjak in kočo na Veternem, ki služi za društveno dejavnost

Na podlagi novega Zakona o divjadi in lovstvu  iz leta 2004 se je LD Udenboršt prijavila na razpis in sklenila koncesijsko pogodbo junija 2009. Po tej pogodbi LD gospodari z loviščem 4334,08 ha lovne površine in je dolžna izvajati letne lovsko gospodarske načrte oziroma načrt odvzema divjadi iz lovišča in izvajati določene dogovorjene naloge.

In kakšno divjad in ostale živali najdemo na temobmočju ? Umetno jezerce v osrčju Udenboršta nudi ugodne razmere za vzrejo race mlakarice, tereni okoli gozdov pa za malo divjad. V lovišču je najštevilčnejša divjad srnjad, ki naseljuje celotno površino lovišča. Na pobočju Kriške gore se nahaja manjša populacija gamsov in muflonov, sem in tja pa se v lovišču pojavi tudi jelenjad in divji prašiči. Je pa v lovišču tudi nekaj zaščitene divjadi, varovane vrste roparic in precej vran, ki povzročajo škodo predvsem na posevkih solate.

Za izvedbo vseh nalog so se lovci dogovorili, da letno opravijo po 30 ur prostovoljnega dela in niso redki lovci, ki imajo letno narejenih po več sto ur.

Ne glede na vloženo delo pa je članom LD sprehod po lovišču, pogled na zdravo divjad in urejeno naravo, plačilo, ki ne polni denarnice ampak nudi veliko sreče

 

 Kontakt:
Lovska družina Udenboršt
Glavna cesta 24, p.p. 35
4202 Naklo

Tel: 041 885 885
E: mtj.janc@gmail.com
I: www.ldudenborst.si

 

Turistično društvo Naklo

Turistično društvo Naklo je bilo ustanovljeno leta 1963 Društvo je delovalo na območju Krajevnih skupnosti Naklo, Duplje in Podbrezje. Do okoli leta 1990 se je društvo največ posvečalo sobodajalstvu in večina članov je oddajala sobe. Leta 1966 je bila poleg gostilne Marinšek (danes Hotel Marinšek) zgrajena turistična poslovalnica. Danes društvo pripravlja kulturne in turistične prireditve (npr. Pust v Naklem), predavanja, ekskurzije...

Od leta 2006 Turistično društvo Naklo deluje na območju vasi Naklo, Malo Naklo, Polica, Okroglo, Žeje, Strahinj in Cegelnica.

Kontakt:

Turistično društvo Naklo
Kranjska cesta 2
4202 Naklo

E: info@tdnaklo.com
I:  www.tdnaklo.com

 

Javne strokovne institucije

Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Kranj

Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, na kratko ZRSVN, je strokovna državna institucija. Skladno s pooblastili, ki mu jih daje slovenska zakonodaja, natančneje Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/049), skrbi za ohranjanje slovenske narave, pri čemer posebno pozornost namenja naravovarstveno najvrednejšim območjem.

Več o poslanstvu in nalogah Zavoda na strani:

https://www.zrsvn.si/sl/informacija.asp?id_meta_type=62&id_informacija=414

Zavod RS za varstvo narave je razdeljen na Osrednjo enoto in sedem območnih enot, od katerih območje Udin boršta pokriva Območna enota Kranj, ki deluje na območju celotne Gorenjske.

Območna enota Kranj opravlja strokovne naloge v severozahodnem delu Slovenije na območju 21 občin. Pod njeno okrilje sodi dobrih 2100 km2 ravninskega in hribovitega sveta ter visokogorje Julijskih Alp, Zahodnih Karavank in Kamniško Savinjskih Alp, ki predstavlja 11% slovenskega ozemlja.

Na območju OE Kranj je evidentiranih več kot 900 naravnih vrednot; tu je 45 zavarovanih naravnih spomenikov, dva naravna rezervata, dva spominska parka: Spominski park Udin boršt in Spominski park revolucionarnih tradicij občine Domžale, ter naš edini narodni park, Triglavski narodni park. Zaradi izjemnega naravovarstvenega pomena pa so Jelovica, zelenci in Kamniško Savinjske Alpe predlagani v evropsko mrežo posebej varovanih območij Natura 2000.

Kontakt:

Zavod RS za varstvo narave OE Kranj
PC Planina 3
4000 Kranj

T: (04) 2019 460
F: (04) 2019 466
E: zrsvn.oekr@zrsvn.si
I: www.zrsvn.si (Osrednja in območne enote/Območna enota Kranj)

Uradne ure:
ponedeljek in petek od 10. do 12. ure, sreda od 14. do 16. ure
Vodja: Metod Rogelj, univ. dipl.biol.