• slovensko
  • english
  • german
 

Koledar dogodkov

 
 

Vremenska napoved

Zavod RS za gozdove, OE Kranj

Poslanstvo zavoda za gozdove Slovenije je ohranjanje in sonaravni razvoj slovenskih gozdov in vseh njihovih funkcij za njihovo trajnostno in kakovostno gospodarjenje ter rabo, pa tudi ohranjanje narave v gozdnem prostoru v dobro sedanjega in prihodnjih rodov.

 

Glavne naloge in dejavnosti Zavoda v tem okviru so:

·         Gozdnogospodarsko načrtovanje;

·         Gojenje in varstvo gozdov;

·         Gozdna tehnika in razvoj podeželja;

·         Gozdne živali in lovstvo;

·         Odnosi z javnostmi;

·         Druga področja.

 

Podrobneje o teh naloga in dejavnostih Zavoda na spletni strani:

https://www.zgs.gov.si/slo/zavod/organizacijska-struktura/glavne-naloge-in dejavnosti/index.html

ter

https://www.zgs.gov.si/slo/delovna-podrocja/delo-z-javnostmi/delo-z-javnostmi/index.html

Zavod za gozdove Slovenije je organiziran v centralni enoti v Ljubljani in 14 območnih enotah. Območne enote so razdeljene na krajevne enote, te pa naprej na gozdne revirje.

Območje Udin boršta spada v Območno enoto Kranj, ki pokriva okrog 107.000 ha območja, od katerega je preko 72.000 ha pokritih z gozdovi, s čimer je gozdnatost preko 67%.

Območna enota je sicer razdeljena na 5 krajevnih enot z 29 revirji. Udin boršt je vključen v dve krajevni enoti, KE Tržič in KE Kranj.

Kontaktni podatki:

Območna enota Kranj

C. Staneta Žagarja 27b

4000 Kranj

 

Vodja: Janez Logar
Tel.: 04 20-24-200
Fax: 04 20-11-947
E: oekranj@zgs.gov.si

I: https://www.zgs.gov.si/slo/obmocne-enote/kranj/o-obmocju/index.html

Krajevna enota Kranj

Cesta Staneta Žagarja 27b

4000 Kranj

Vodja: Martin Umek, GSM: 041 657 195
Tel.: (04) 2021-592
E: ke.kranj@zgs.si

 

Krajevna enota Tržič

Cankarjeva cesta 19, 4290 Tržič

Vodja: Mojca Brejc, GSM: 041 657 181
tel.: (04) 596-33-95
E: ke.trzic@zgs.si