• slovensko
  • english
  • german
 

Koledar dogodkov

 
 

Vremenska napoved

Zavod RS za varstvo kulturne dediščine, OE Kranj

Poslanstvo Zavoda je izvajanje javne službe, ki obsega raznovrstne upravne in strokovne naloge na področju varstva nepremične in z njo povezane premične in žive dediščine. Dediščina, ki sooblikuje pomemben del kulturne raznolikosti Slovenije, je tudi neodtujljiv del evropske in svetovne dediščine.

Svojega poslanstva ne utemeljuje samo s številnimi postopki, vezanimi na neposredno ohranitev dediščine in preprečevanje škodljivih vplivov nanjo. Izvaja številne ukrepe za vključevanje  dediščine v sodobno življenje, predstavljanje dediščine javnosti in razvijanje zavesti o njenih vrednostih. Med osrednjimi ukrepi je tudi omogočanje dostopnosti do dediščine in uživanje v njej sedanjim in bodočim rodovom…"

Poleg zakonsko določenih nalog tako zavod namenja veliko pozornosti tudi promociji kulturne dediščine, saj ima prav promocija kulturne dediščine zelo velik pomen pri njenem varstvu in ohranjanju.

Zavod ima v svoji sestavi dve glavni organizacijski enoti, in sicer: Službo za kulturno dediščino ter Center za konservatorstvo. Ključne naloge Službe za kulturno dediščino so:

·         identificiranje, dokumentiranje, preučevanje, vrednotenje in interpretiranje nepremične dediščine ter premične in žive dediščino ter njeno predstavljanje javnosti v okviru varstva nepremične dediščine

V okviru Službe za kulturno dediščino je 7 območnih enot, med katerimi Območna enota Kranj pokriva 21 občin, tudi območje Udin boršta. Ne smemo pozabiti, da je bil leta 1985 Spominski park Udin boršt po odloku, ki velja še danes, zavarovan kot kulturni in zgodovinski spomenik.

Kontaktni podatki:

ZVKDS OE KRANJ

Tomšičeva ulica 7
4000 Kranj
Tel: 04/28 07 311
F: 04/28 07 329
E-pošta: tajnistvo.oekranj@zvkds.si

I: www.zvkds.si

Uradne ure OE Kranj:

ponedeljek: od 9:00 do 12:00

sreda: od 9:00 do 12:00 ter od 14:00 do 16:00

petek: od 9:00 do 12:00