• slovensko
  • english
  • german
 

Koledar dogodkov

 
 

Vremenska napoved

Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Kranj

Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, na kratko ZRSVN, je strokovna državna institucija. Skladno s pooblastili, ki mu jih daje slovenska zakonodaja, natančneje Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/049), skrbi za ohranjanje slovenske narave, pri čemer posebno pozornost namenja naravovarstveno najvrednejšim območjem.

Več o poslanstvu in nalogah Zavoda na strani:

https://www.zrsvn.si/sl/informacija.asp?id_meta_type=62&id_informacija=414

Zavod RS za varstvo narave je razdeljen na Osrednjo enoto in sedem območnih enot, od katerih območje Udin boršta pokriva Območna enota Kranj, ki deluje na območju celotne Gorenjske.

Območna enota Kranj opravlja strokovne naloge v severozahodnem delu Slovenije na območju 21 občin. Pod njeno okrilje sodi dobrih 2100 km2 ravninskega in hribovitega sveta ter visokogorje Julijskih Alp, Zahodnih Karavank in Kamniško Savinjskih Alp, ki predstavlja 11% slovenskega ozemlja.

Na območju OE Kranj je evidentiranih več kot 900 naravnih vrednot; tu je 45 zavarovanih naravnih spomenikov, dva naravna rezervata, dva spominska parka: Spominski park Udin boršt in Spominski park revolucionarnih tradicij občine Domžale, ter naš edini narodni park, Triglavski narodni park. Zaradi izjemnega naravovarstvenega pomena pa so Jelovica, zelenci in Kamniško Savinjske Alpe predlagani v evropsko mrežo posebej varovanih območij Natura 2000.

Kontakt:

 

Zavod RS za varstvo narave OE Kranj

 PC Planina 3

4000 Kranj

T: (04) 2019 460

F: (04) 2019 466

E: zrsvn.oekr@zrsvn.si

I: www.zrsvn.si (Osrednja in območne enote/Območna enota Kranj)

 

Uradne ure:

ponedeljek in petek od 10. do 12. ure, sreda od 14. do 16. ure

 

Vodja: Metod Rogelj, univ. dipl.biol.